Beoordelingsmaatstaf bij schending van de mededelingsplicht: toetsen aan de norm van de redelijk handelend verzekeraar?

Indien een verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen op basis van onjuiste of onvolledige feiten, kan de verzekeraar zich op verval van uitkering beroepen indien hij bij kennis van de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben afgesloten. Dit is een vergaande sanctie. Tot voor kort was het onduidelijk welke maatstaf geldt bij de beoordeling of de verzekeraar de verzekering niet zou hebben afgesloten als hij wel bekend was geweest met de juiste en volledige feiten. De Hoge Raad heeft op 5 oktober 2018 geoordeeld dat als maatstaf geldt het acceptatiebeleid van de zogenaamde ‘redelijk handelend verzekeraar’.