Wijziging van CAR-polis speelt mee bij de uitleg van daarin opgenomen uitsluitingsclausule

Gerelateerde uitspraken