16 december 2021

Wie betaalt schade door gebrek in product: verkoper of producent?

Doet productaansprakelijkheid van de producent af aan de aansprakelijkheid van de verkoper ingevolge art. 7:24 lid 2 BW?

Gerelateerde uitspraken