24 februari 2022

Werknemer valt bij werkzaamheden op een dak zeven meter naar beneden

Levert het loskoppelen van een harnas met vallijn bewuste roekeloosheid op?

Gerelateerde uitspraken