8 oktober 2020

Werkgeversaansprakelijkheid bij val van een trap

Hoe concreet moet de werkgever aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen?

Gerelateerde uitspraken