19 november 2020

Weigering om dekking te verlenen bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer is een beroep op een primaire dekkingsbeperking naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

Gerelateerde uitspraken