9 september 2021

Wanneer vangt de vervaltermijn van art. 6:191 lid 2 BW aan?

Is een tijdens de operatie samengestelde heupprothese een (eind) product?

Gerelateerde uitspraken