3 juni 2021

Wanneer is er sprake van opzet tot misleiding in de zin van art. 7:941 lid 5 BW?

Vertel eens eerlijk: Hoeveel kostte die Mercedes Benz nou echt?

Gerelateerde uitspraken