27 februari 2020

Wanneer gaat de klachttermijn ex. art. 6:89 BW lopen?

Wanneer gaat de klachttermijn ex. art. 6:89 BW lopen?

Gerelateerde uitspraken