17 oktober 2019

VVE aansprakelijk voor schade door verzakking onder een winkelcentrum

Gerelateerde uitspraken