10 september 2020

Verzwijging bij aangaan arbeidsongeschiktheidsverzekering

Moet verzekeraar uitkeren als de verzekerde zijn medische voorgeschiedenis heeft verzwegen?

Gerelateerde uitspraken