21 april 2022

Verzoek tot benoeming van bedrijfseconoom ter vaststelling van de schadeomvang afgewezen

Onder welke omstandigheden kan een rechter een verzoek tot het houden van een voorlopig deskundigenonderzoek afwijzen?

Gerelateerde uitspraken