21 oktober 2021

Verzekerde treft schikking zonder medewerking van verzekeraar

Dient de verzekeraar dekking te verlenen voor een door verzekerde getroffen schikking?

Gerelateerde uitspraken