Toepassing van art. 7:954 BW in WAM-zaken

9 mei 2022

Kan een verzekeraar toch nog met een claim van een benadeelde geconfronteerd worden als de verjaringstermijn onder de WAM verstreken is?

Deel dit artikel
  • Kopieer naar klembord

Gerelateerde uitspraken