22 april 2021

Toepassing kelderluikcriteria: val in een anderhalve meter diepe betonnen smeerkuil

Onder welke omstandigheden is sprake van een onrechtmatige daad?

Gerelateerde uitspraken