Te laat klagen bij een gebrek in de prestatie

Wat is het toetsingskader bij het vaststellen van het moment dat het gebrek werd ontdekt?

Gerelateerde uitspraken