10 september 2020

Slechte dossiervorming leidt tot medische discussie

Is de arts aansprakelijk voor het gebruik van een gebrekkige hulpzaak?

Gerelateerde uitspraken