Samenloop tekortkoming en onrechtmatige daad

Is er na sprake van een toerekenbare tekortkoming, ook sprake van een onrechtmatige daad?

Gerelateerde uitspraken