4 november 2021

Reikwijdte klachtplicht voor beroepsbeoefenaren

Kan een advocaat zich verweren met een beroep op de klachtplicht bij een beroepsfout die het gevolg is van nalatigheid?

Gerelateerde uitspraken