17 juni 2021

Verzekerde verliest zijn recht op een uitkering door het opzettelijk doen van onjuiste mededelingen

Wat zijn de gevolgen van een schending van de informatieverplichting uit art. 7:451 BW?

Gerelateerde uitspraken