Notaris is géén fiscalist

Moet een notaris uit eigen beweging waarschuwen voor fiscale gevolgen?

Gerelateerde uitspraken