10 februari 2022

NIVRE-registratie vereist voor vergoeding kosten contra-expertise

Mag de verzekeraar vergoeding van een contra-expert afhankelijk stellen van kwaliteitseisen?

Gerelateerde uitspraken