21 april 2022

Loonheffing over uitkering uit ongevallenverzekering van werkgever?

Uitleg van de uitzondering op de hoofdregel dat vergoeding van immateriële schade en verlies aan arbeidskracht door werkgever aan werknemer niet als loon wordt aangemerkt

Gerelateerde uitspraken