18 november 2021

Kort geding over registraties in het IR en EVR

Hoe oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in kort geding over registraties in het IR en EVR na wisselende en tegenstrijdige verklaringen van een verzekeringnemer?

Gerelateerde uitspraken