25 februari 2021

Kennisgevingsplicht bij verzwijging

Op welke wijze kan de verzekeraar de kennisgevingsplicht nakomen als de verzekeringnemer vermist is?

Gerelateerde uitspraken