27 januari 2022

Is de informatie achterhoudende advocaat nog wel integer?

Een advocaat kan volgens de tuchtrechter goede gronden hebben om niet (direct) alle informatie aan de wederpartij te verstrekken, maar op welk moment komt zijn integriteit in het geding?

Gerelateerde uitspraken