14 januari 2021

Hoge Raad oordeelt opnieuw in Lansink/Ritsma

Kan bij onzekerheid of de oorzaak van de kanker van een werknemer in de werkzaamheden gelegen is een proportionele benadering toegepast worden?

Gerelateerde uitspraken