Het ontzenuwen van het bewijsvermoeden van art. 2:248 BW

9 september 2021

Kan een beroep worden gedaan op het handelen of nalaten van een medebestuurder om het in art. 2:248 BW neergelegde bewijsvermoeden te ontzenuwen?

Deel dit artikel
  • Kopieer naar klembord

Gerelateerde uitspraken