9 september 2021

Het ontzenuwen van het bewijsvermoeden van art. 2:248 BW

Kan een beroep worden gedaan op het handelen of nalaten van een medebestuurder om het in art. 2:248 BW neergelegde bewijsvermoeden te ontzenuwen?

Gerelateerde uitspraken