7 oktober 2021

Graafschade aan hoogspanningsbekabeling

Kan een netbeheerder strengere zorgvuldigheidsverplichtingen opleggen aan grondroerders tot wie zij niet in een contractuele relatie staat?

Gerelateerde uitspraken