24 september 2020

Gezag van gewijsde in een tweede schadestaatprocedure

Komt aan een beslissing in een schadestaatprocedure gezag van gewijsde toe in een volgende schadestaatprocedure tussen dezelfde partijen?

Gerelateerde uitspraken