15 september 2022

Gedeeltelijk toewijzing smartengeld door strafrechter

Kan een benadeelde als de strafrechter een lager bedrag aan smartengeld toewijst dan gevorderd, nog (meer) smartengeld vorderen bij de civiele rechter?

Gerelateerde uitspraken