5 november 2020

Eigen schuld benadeelde: juiste toepassing van art. 6:101 BW?

Heeft het hof het onderscheid tussen de causaliteitsafweging en de billijkheidscorrectie miskend?

Gerelateerde uitspraken