Eigen schuld benadeelde: juiste toepassing van art. 6:101 BW?

5 november 2020

Heeft het hof het onderscheid tussen de causaliteitsafweging en de billijkheidscorrectie miskend?

Deel dit artikel
  • Kopieer naar klembord

Gerelateerde uitspraken