24 maart 2022

Deelgeschil is geen incassoprocedure

Maakt de belangenbehartiger misbruik van recht door in een deelgeschil (enkel) om vergoeding van de nog openstaande buitengerechtelijke kosten te verzoeken?

Gerelateerde uitspraken