De uitleg van een vaststellingsovereenkomst

Een juridisch afdwingbare verplichting of een herenakkoord?

Gerelateerde uitspraken