3 mei 2022

De toerekening op grond van art. 6:98 BW

Is het deel van de letselschade dat (mede) is ontstaan of verergerd door een eventuele predispositie toerekenbaar op grond van art. 6:98 BW?

Gerelateerde uitspraken