16 december 2021

De notaris en de bankgarantie

Is de notaris aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet kunnen inroepen van een bankgarantie?

Gerelateerde uitspraken