2 juni 2022

De matigingsregel uit art. 2:248 BW

Zijn de matigingsgronden in art. 2:248 lid 4 BW limitatief opgesomd?

Gerelateerde uitspraken