11 februari 2021

Buitencontractuele aansprakelijkheid van een accountant

Onder welke omstandigheden rust op een accountant een zorgplicht jegens derden?

Gerelateerde uitspraken