7 juli 2022

Brand tijdens sloopwerkzaamheden op dak van winkelcomplex

Is de brand door de werkzaamheden ontstaan en is de (onder)aannemer hiervoor aansprakelijk?

Gerelateerde uitspraken