Betalingsonwil bij bestuurdersaansprakelijkheid

Kunnen bestuurders aansprakelijk zijn bij het staken van de activiteiten van een vennootschap?

Gerelateerde uitspraken