Beroep op garantieclausule onaanvaardbaar?

17 november 2022

Kan een beroep op een garantieclausule door de verzekeraar ook buiten gevallen waarin het causaal verband tussen het niet nakomen van de verplichting en de schade ontbreekt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn?

Deel dit artikel
  • Kopieer naar klembord

Gerelateerde uitspraken