9 mei 2022

Bereddingskosten bij asbestverontreiniging van de bodem

Kunnen de kosten van het verwijderen en vervangen van asbesthoudende dakplaten worden aangemerkt als bereddingskosten?

Gerelateerde uitspraken