4 april 2019

Aanvang verjaringstermijn van 20 jaar bij opstalaansprakelijkheid na ophouden schadeveroorzakende gebeurtenis

Gerelateerde uitspraken