24 september 2020

Aanvang verjaringstermijn na onbehoorlijk handelen bestuurders

Geldt wetenschap van bestuurder ten aanzien van de onrechtmatige daad van een derde als wetenschap van de rechtspersoon?

Gerelateerde uitspraken