11 februari 2021

Aansprakelijkheid bij profijt van wanprestatie

Is het onrechtmatig om als derde te profiteren van een wanprestatie tussen twee andere contractspartijen?

Gerelateerde uitspraken