28 januari 2021

Aansprakelijke partij wordt tijdens procedure meerderjarig

Welke partij moet bij het hoger beroep in rechte worden betrokken wanneer de aansprakelijke partij gedurende de procedure meerderjarig is geworden?

Gerelateerde uitspraken