Aansprakelijke partij wordt tijdens procedure meerderjarig

Welke partij moet bij het hoger beroep in rechte worden betrokken wanneer de aansprakelijke partij gedurende de procedure meerderjarig is geworden?

Gerelateerde uitspraken