10 februari 2022

Aan welke norm dient een makelaar die optreedt als bindend adviseur te voldoen?

Leidt een vergissing in de oppervlakte van de woning tot aansprakelijkheid van de makelaar?

Gerelateerde uitspraken