Wet franchise ingediend bij de Tweede Kamer

Wat ging eraan vooraf?

Inhoud van de Wet franchise

Wat is er veranderd ten opzichte van het voorontwerp?

Overgangsregeling en inwerkintreding

Gerelateerde artikelen