19 februari 2020

Wet franchise ingediend bij de Tweede Kamer

Wat ging eraan vooraf?

Inhoud van de Wet franchise

Wat is er veranderd ten opzichte van het voorontwerp?

Overgangsregeling en inwerkintreding

Gerelateerde artikelen