Uitleg verzekeringspolis: Onderaannemers geen medeverzekerden onder AVB-verzekering van de hoofdaannemer

Gerelateerde uitspraken