17 januari 2019

Overkreditering bij onvoldoende verificatie voor rekening van de kredietverstrekker

Gerelateerde uitspraken